VÅRA TJÄNSTER

Vårt primära fokus ligger i delägarskap. Genom att tillsammans äga en del av ett bolag nås ett större engagemang för alla parter, man sitter så att säga i samma båt och ror tillsammans. Vi tror på att dela på ägandet oavsett om det handlar om en större eller mindre del. Sådant tittar vi förstås på gemensamt. Vid ett delägarskap kan vi dessutom erbjuda en mängd tjänster som kan kopplas till vårt samarbete. Bland dessa finns:

  • Administration, orderhantering, offerter m.m.
  • Ekonomi och ekonomistyrning samt bokföring
  • Företagsledning och strategiskt arbete
  • Marknadsföring
  • Styrelsearbete
  • Stöd i alla tänkbara situationer

Vi har många års erfarenhet av företagande. Allt från uppstart av bolag i Sverige, Norge och Danmark till mångårig företagsledning, styrelsearbete, ekonomi och strategiskt arbete, övergripande såväl som i detalj. Vi är inte bara ett bollplank utan även en kollega när så behövs.


Med vem arbetar vi
?

Vi arbetar tillsammans med dig som aldrig drivit ett företag tidigare och nu vill starta upp, vi arbetar även med dig som har startat, men behöver stöd eller mer kraft i bolaget. Vi arbetar även med dig som sedan flera år har drivit ditt företag och nu behöver ett bollplank, avlastning eller tillförd energi i bolaget. Även i det fall du är i en expansionsfas och behöver ett finansiellt tillskott för att kunna ta nästa steg. Kort sagt, vi arbetar med företag och företagare i alla faser.

När det gäller affärsidé och verksamhet kan man i enkelhet säga att vi arbetar med i princip vad som helst. Det finns ingen bransch eller verksamhet som är helt ointressant för oss så länge du verkar under normala etiska riktlinjer. Däremot är det viktigt för oss att vi känner att vi kan bidra med något och att vi förstår den bransch du verkar inom. Att den känns spännande för oss att delta i helt enkelt. Det behöver inte vara en helt ny produkt eller tjänst även om det förstås är inspirerande, men det kan lika gärna vara så att du verkar inom en bransch med en produkt eller tjänst som i sig inte är unik, men som har potential att utvecklas och bygga vidare utifrån.

Med detta sagt sätter vi inte upp några initiala hinder. Har du en idé eller ett redan uppstartat bolag och är intresserad av en förutsättningslös diskussion om vad vi skulle kunna göra för varandra, tveka då inte att kontakta oss. Vi träffas mer än gärna!


Styrelseposter och mentorskap

För dig som vill sköta allt dagligt arbete på egen hand, men saknar någon att bolla tankar och idéer med är vi gärna intresserade av att ge dig stöd i form av styrelseposter eller mentorskap. Kontakta oss gärna för mer information om hur vi skulle kunna arbeta tillsammans inom dessa områden.

HUR GÅR DET TILL?

image

Steg 1 - kontakt

Du kontaktar oss via telefon eller mail, du presenterar ditt företag och din idé och vi bestämmer ett möte hos oss eller via webben.

image

Steg 2 - MÖTET

Vi träffas och känner av att vi passar för varandra på det personliga planet.

image

STEg 3 - presentation

Vi presenterar våra verksamheter med detaljerat för varandra och du ger oss en tydlig bild av vad du vill göra med ditt företag.

image

steg 4 - utvärdering

Vi utvärderar det vi fått fram ifrån vårt möte och ser om vi som investerare kan vara till din hjälp. Du får snart en återkoppling.

image

steg 5 - planen

När utvärderingen burit frukt träffas vi igen för att gemensamt utforma en plan för framtiden. Vi tittar på investeringsbehov och hur detta bäst utformas.

image

steg 6 - kollegor

Vi påbörjar resan mot vårt nya gemensamma mål tillsammans. Det är här det riktigt roliga och utvecklande arbetet startar!