malin_portratt

 

Malin Persson

Malin har akademisk bakgrund och erfarenhet ifrån ledande positioner inom såväl privat som offentlig sektor. Hon är av Styrelseakademien certifierad styrelseledamot och har med sin erfarenhet en gedigen kunskap avseende ett företags utmaningar och strategier samt lösningar och mål för att överkomma dessa.

På Edsholmen förvaltar hon vår portfölj av bolag, medverkar med analys och data vid investeringar och bolagsförvärv. Malin är resultatinriktad, alltid positiv och energisk och en självklar förvaltare och ledargestalt. Hon är även ansvarig för bolagets administration då hon naturligt föredrar personlig kontakt med såväl kunder som leverantörer samtidigt som hon tillser att bolagens mål och strategier följs till punkt och pricka.

Roll: Portföljförvaltare

Telefon: 073-820 70 73

E-post: malin@edsholmen.se